Umowa spółki komandytowej musi być zawarta w formie aktu notarialnego

Działalność gospodarcza stanowi podstawową jednostkę na polskim rynku gospodarczym. Istnieje szereg form, w jakich ona występuje. Często spotykamy właśnie spółki (np. spółka z o. o., spółka akcyjna, spóła cywilna, spółka partnerska i inne). Przedsiębiorcy decydują się na prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej, która jest spółką osobową. Akty notarialne stanowią jeden z wymogów przy założeniu spółek komandytowych. Podczas zakładania spółki komandytowej należy podpisać umowę spółki w formie aktu notarialnego, a następnie zarejestrować spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dlaczego warto założyć spółkę komandytową?

Spółka komandytowa cieszy się coraz większą popularnością, a to za sprawą zakresu odpowiedzialności. Za zobowiązania spółki odpowiada, co najmniej jeden ze wspólników w sposób nieograniczony (komplementariusz), a odpowiedzialność, co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz).Przy zakładaniu spółki komandytowej jest nam potrzebny więc drugi podmiot (osoba). Sami jej nie założymy.

Akty notarialne są obowiązkowe jeżeli chcemy założyć spółkę komandytową. W innym przypadku, umowa jest nieważna.

Umowa spółki komandytowej zawierana jest w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Umowa spółki komandytowej powinna zostać zawarta przez wszystkich wspólników: komplementariuszy oraz komandytariuszy. W sytuacji, gdy umowa zostanie zawarta w formie innej niż notarialnej staje się nieważna, sąd rejestrowy odmówi wówczas zarejestrowania spółki.

Każda zmiana umowy musi być dokonana w formie aktu notarialnego i jednocześnie wymaga zgody wszystkich wspólników. Zasady oraz sposób sporządzenia aktu notarialnego reguluje ustawa – prawo o notariacie. Istotnym jest fakt, że zawarcie umowy spółki komandytowej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Czy istnieje jakiś wzorzec zawarcia umowy spółki komandytowej?

Umowę spółki komandytowej można zawrzeć za pomocą wzorca umowy, wypełniając formularz w systemie teleinformatycznym oraz potwierdzając go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Należy jednak podkreślić, że spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru, a nie z chwilą zawarcia umowy. Umowa spółki po wpisie spółki do rejestru jest podstawowym aktem regulującym jej strukturę

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here