Do czego służy audyt?

W dzisiejszych czasach firmy rozrastają się w zastraszającym tempie. Ma to wymiar pozytywny, gdyż zmniejsza się bezrobocie, bo zapotrzebowanie na dodatkową siłę roboczą rośnie. W przypadku sukcesu firmy pojawią się duże pieniądze. Wtedy warto zainwestować w profesjonalny audyt, który zbada czy sprawozdania finansowe są wykonane poprawnie.

Pojęcie audytu finansowego

Audyt finansowy to holistyczne badanie sprawozdania finansów przez biegłego rewidenta, które ma za zadanie dostarczyć podstaw do oceny, że ukazuje ono rzetelnie i klarownie sytuację majątkową i finansową jednostki.

Rewizja finansowa ocenia, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z wymagającymi zasadami rachunkowości, czy jest zgodne z obowiązującymi zakład pracy przepisami prawa, postanowieniami statutu lub kontraktu, które mają wpływ na jej sprawozdanie finansowe, czy zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w oparciu o ustawę o rachunkowości, czy ukazuje rzetelnie i jasno wszelakie dane ważne do oceny sytuacji jednostki.

Interpretacja i wizerunek audytu

Wyniki kontroli finansowej ukazywane są w postaci opinii oraz dopełniającego ją raportu biegłego rewidenta, który orzeka sposobność kontynuowania działalności przez zakład w niezmienionym znacznie zakresie, a jej sytuacja kasowa nie jest poważnie zagrożona w okresie przynajmniej dwunastu nadchodzących miesięcy od dnia bilansowego.

Wizerunek audytu nie jest najlepszy. Wciąż budzi strach i kojarzy się z kolejną kontrolą w firmie. Audytorów nie powinno się traktować jak osób, którym zależy tylko na wykryciu nieprawidłowości i błędów. Niektórzy twierdzą, że audytorzy podczas pobytu w firmie na audycie obserwują pracę ludzi i donoszą o ich błędach, co jest mylnym postrzeganiem.

Zapotrzebowanie

Formalne uwarunkowania dotyczące badania bilansów finansowych reguluje ustawa o rachunkowości, wskazująca podmioty podlegające kontroli finansowej.

Do tych podmiotów należą: zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, jednostki, które działają na bazie przepisów o publicznym obrocie wartościowymi papierami czy przepisów o inwestycyjnych funduszach, spółki akcyjne oraz oczywiście banków. Coraz częściej na audyt finansowy decydują się prywatni przedsiębiorcy, którzy chcą sprawdzić kondycję finansową i poprawność sprawozdań.

Artykuł powstał we współpracy z GLC

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here