Prawo spadkowe i poprawność sporządzania testamentu

Aby oświadczenie woli co do dyspozycji majątkiem po śmierci było ważne, musi być sporządzone w określonej formie. Szczególnie istotne, aby było poświadczenie osób trzecich, które uwierzytelniają zapisy testamentu. Ochrona prawna może dotyczyć zapisów w takich aktach notarialnych, jak również niepodważalności zastosowanych zapisów.

Wykonanie testamentu i etapy takich działań

Po sporządzeniu testamentu jest on zamykany i oczekuje taki dokument u notariusza do czasu śmierci osoby zlecającej sporządzenie testamentu. Kancelaria notarialna może przechowywać kilka wersji testamentów. Ważne jest to, że aktualny jest ten pisany jako ostatni i znosi on moc sprawczą poprzednich aktów.

Po śmierci następuje ogłoszenie testamentu, czyli poinformowanie zostają osoby wskazane przez stronę o fakcie istnienia i możliwości przyjęcia spadku. Strony godząc się na przyjęcie spadku, obecne są podczas otwarcia testamentu. Przyjmując spadek, przejmuje się również zobowiązania i zadłużenia finansowe zmarłego. Można również odmówić przyjęcia spadku.

Poprawne sporządzanie dokumentu

Testament musi być sporządzony w określonej formule, aby zawierał wszystkie wymagane prawem zapisy i układ tekstu. Kancelaria notarialna jest gwarantem rzetelnych zapisów i potwierdzeniem oświadczeń w takim dokumencie. Waga takiego aktu notarialnego pozwala na używanie go w postępowaniach sądowych.

Osoba notariusza występuje w roli świadka oświadczenia woli. Kancelaria notarialna może przechowywać i zabezpieczać oryginał testamentu i wykonywać odpisy poświadczające zgodność kopii testamentu z oryginałem. Zapisy muszą być jasne i czytelne oraz sporządzone bez wad prawnych wynikających z przymuszenia lub działaniu w stanie zagrożenia życia.

Zabezpieczenie interesów osób sporządzających testament u notariusza

Sporządzony w kancelarii notarialnej testament jest przygotowany rzetelnie i zabezpieczony przed podważeniem jego autentyczności. Poświadczenie notariusza jest tożsame z pełną zgodnością zapisów z wolą osoby sporządzającej oświadczenie woli.

Kancelaria notarialna zmniejsza ryzyko podważenia testamentu podczas procesów sądowych. Oprócz pomocy w redakcji takiego aktu ważne jest, poświadczenie woli i jakości złożonych zaleceń co do dysponowania majątkiem i prawami własności po śmierci spadkodawcy. Zapisy muszą być zgodne z obowiązującym prawem krajowym.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here