programowanie pilota faac

OPIS DZIAŁANIA PILOTA FAAC.

System, który wprowadzony jest do pilotów FAAC nazywany jest 868 SLH. Wiąże się on z systemem kodowym poprzez dekodująca kartę, albo poprzez RP (odbiornika), który wczytuje się za pomocą pilota Master TX. Taki tykalny odbiornik RP, a także dekodująca karta rozpoznaje oraz przyjmuje tylko takie kody, które mają ten sam kodowy system, ale mogą się różnić kodami seryjnymi. Bardzo ważną rzeczą jest to, że we wszystkich pilotach wczytany jest system kodowy między innymi z pilota Slave lub Master, którego używa się, aby zakodować kartę dekodującą lub odbiornik RP.

Wszystkie piloty także zapisywane są na dekodującej karcie albo na odbiorniku RP przez kanał, który w bardzo szybkim czasie zostaje aktywowany. Kiedy używamy już pilota, jest on od razu rozpoznawany przez dekodującą kartę albo przez odbiornik RP. Daje to zatem możliwość działania pilota nawet do 32 razy, nawet jeśli nie ma dekodującej karty albo odbiornika RP. Jednak pilot i jego kanał lub przycisk trzeba aktywować w tym wypadku 2 razy – należy nacisnąć na niego dwa razy przez około 6 sekund, aby system kodowy ponownie został zakodowany.

PROGRAMOWANIE PILOTA FAAC ORAZ JEGO ZASADY.

a) należy podłączyć jego zasilanie po poprzedniej instalacji i podłączeniu elektronicznych elementów 868 SLH.
b)Następnie trzeba użyć Master pilota, aby został wczytany kodowy system do dekodującej karty albo odbiornika RP.
c) Wszystkie już zakodowane piloty zapisywane się automatycznie na dekodującej karcie czy odbiorniku RP poprzez naciśnięcie na niego dwa razy przez około 5- 6 sekund .

programowanie pilota

KODOWANIE SYSTEMU

a) Należy tu wcisnąć jednocześnie na pilocie Master takie przyciski jak: P1 oraz P2. Teraz należy je puścić jak tylko dioda LED zacznie migać w szybkim czasie.
b) należy przycisnąć i przytrzymać przycisk nauki na karcie dekodującej lub odbiorniku RP i ponownie LED dioda powinna zaświecić się światełkiem.
c) Gdy już zatem dioda LED na pilocie Master miga, należy przycisnąć i trzymać przycisk kanału na pilocie. W tym wypadku dioda powinna już świecić cały czas.
d) Przed zwolnieniem przycisku nauki na dekodującej karcie czy odbiorniku RP należy sprawdzić czy dioda LED będzie świeciła się cały czas na parę sekund – jeśli tak, to znaczy że kodowy system jest już zapisany.
e) Na koniec zwalniamy przycisk wybranego przez nas kanału Master pilota dla potwierdzenia, że system kodowy na pewno jest już zapisany.

KODOWANIE PILOTA FAAC

a) Naciskamy dwa przyciski naraz: P1 oraz P2 na Master pilocie, który używamy do zakodowania systemu. Puszczamy przyciski w tym momencie, kiedy zobaczymy, że dioda LED zaczyna już pulsować.
b) Następnie ustawiamy do siebie frontem pilot Master oraz drugi pilot, który zostanie zakodowany.
c) Na Master pilocie podczas, gdy nadal jego LED dioda powinna jeszcze pulsować, naciskamy zatem i trzymamy ten sam przycisk, którego używaliśmy do zakodowania systemu. W tym przypadku dioda LED powinna świecić się już cały czas.
d) Przyciskamy wybrany przycisk kanału na nowo kodowanym pilocie, następnie należy go zwolnić podczas, gdy dioda LED zaświeci się nam dwa razy. Jest to zatem potwierdzenie, że kodowy system został poprawnie zakodowany.
e) Na końcu zwalniamy wybrany przycisk kanału na Master pilocie. W taki sam sposób powtarzamy to wszystko jeszcze raz po kolei, aby zakodować także inne piloty.

pilot faac

KOPIA KODÓW Z PILOTA MASTER DO PILOTA SLAVE

a) Przyciskamy dwa naraz przyciski takie jak: P1 oraz P2 na Master pilocie i puszczamy je w tym momencie, gdy dioda LED w krótkim czasie zacznie nam pulsować. Robimy tę czynność dwa razy pod rząd!
b) Teraz naciskamy przyciski: P1-P2 w takiej kolejności oraz w tym samym momencie przyciski P1+P2. W tym przypadku LED dioda powinna nam zaświecić się dwa razy i po chwili zgaśnie, co oznaczać ma pomyślną realizację.

KASOWANIE KARTY DECODER/MINIDEC/ODBIORNIKA RP

Bardzo ważną zasadą podczas kasowania karty jest to, że cały kodowy system, a także wszystkie inne zapisane kody na przykład kody seryjne dla odbiorników niestety zostaną usunięte.
a) Przyciskamy oraz trzymamy przycisk nauki na dekodującej karcie
na przykład Minidec albo Decoder lub odbiornik RP. Podczas tego momentu LED dioda powinna zacząć się świecić cały czas.
b) Po około jedenastu sekundach LED dioda powinna zacząć pulsować nieco szybciej.
c) Po kolejnych około jedenastu sekundach, LED dioda powinna zacząć świecić się cały czas przez około sześć sekund, a po chwili powinna zgasnąć.
d) Po wygaśnięciu LED diody należy zwolnić przycisk nauki. Jeśli natomiast przycisk nauki zwolniony został podczas, gdy dioda pulsowała kasowanie karty nie zostało zatem usunięte!

[Głosów:7    Średnia:3/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here