Czym różni się model TCP IP od modelu OSI?
Czym różni się model TCP IP od modelu OSI?

Czym różni się model TCP/IP od modelu OSI?

Model TCP/IP oraz model OSI są dwoma różnymi modelami referencyjnymi, które służą do opisu i zrozumienia sposobu działania protokołów sieciowych. Oba modele są używane w dziedzinie komunikacji sieciowej, ale różnią się od siebie pod wieloma względami. W tym artykule omówimy główne różnice między modelem TCP/IP a modelem OSI.

1. Struktura modelu TCP/IP

Model TCP/IP składa się z czterech warstw, które są następujące:

a) Warstwa dostępu do sieci (Network Access Layer)

Warstwa dostępu do sieci jest odpowiedzialna za przesyłanie danych między urządzeniami w tej samej sieci lokalnej. Wykorzystuje różne protokoły, takie jak Ethernet, Wi-Fi, Token Ring itp.

b) Warstwa internetowa (Internet Layer)

Warstwa internetowa jest odpowiedzialna za przesyłanie pakietów danych między różnymi sieciami. Wykorzystuje protokół IP (Internet Protocol) do adresowania i routingu pakietów.

c) Warstwa transportowa (Transport Layer)

Warstwa transportowa zapewnia niezawodne przesyłanie danych między aplikacjami działającymi na różnych urządzeniach. Wykorzystuje protokoły takie jak TCP (Transmission Control Protocol) i UDP (User Datagram Protocol).

d) Warstwa aplikacji (Application Layer)

Warstwa aplikacji zawiera różne protokoły, które są używane przez aplikacje do komunikacji między sobą. Przykłady protokołów warstwy aplikacji to HTTP, FTP, SMTP, DNS itp.

2. Struktura modelu OSI

Model OSI składa się z siedmiu warstw, które są następujące:

a) Warstwa fizyczna (Physical Layer)

Warstwa fizyczna jest odpowiedzialna za przesyłanie surowych bitów danych przez medium transmisyjne, takie jak kable, światłowody itp.

Warstwa łącza danych zapewnia niezawodne przesyłanie danych między sąsiednimi węzłami sieciowymi. Dzieli dane na ramki i kontroluje dostęp do medium transmisyjnego.

c) Warstwa sieciowa (Network Layer)

Warstwa sieciowa jest odpowiedzialna za adresowanie i routowanie pakietów między różnymi sieciami. Wykorzystuje protokoły takie jak IP (Internet Protocol).

d) Warstwa transportowa (Transport Layer)

Warstwa transportowa zapewnia niezawodne przesyłanie danych między aplikacjami działającymi na różnych urządzeniach. Wykorzystuje protokoły takie jak TCP (Transmission Control Protocol) i UDP (User Datagram Protocol).

e) Warstwa sesji (Session Layer)

Warstwa sesji zarządza i kontroluje sesje komunikacyjne między aplikacjami. Zapewnia również mechanizmy synchronizacji i odzyskiwania sesji w przypadku awarii.

f) Warstwa prezentacji (Presentation Layer)

Warstwa prezentacji zajmuje się konwersją, kompresją i szyfrowaniem danych w celu zapewnienia zgodności między różnymi systemami.

g) Warstwa aplikacji (Application Layer)

Warstwa aplikacji zawiera różne protokoły, które są używane przez aplikacje do komunikacji między sobą. Przykłady protokołów warstwy aplikacji to HTTP, FTP, SMTP, DNS itp.

3. Główne różnice między modelem TCP/IP a modelem OSI

Podsumowując, główne różnice między modelem TCP/IP a modelem OSI są następujące:

  • Model TCP/IP składa się z czterech warstw, podczas gdy model OSI składa się z siedmiu warstw.
  • Model TCP/IP jest bardziej praktyczny i powszechnie stosowany w rzeczywistych sieciach, podczas gdy model OSI jest bardziej teoretyczny i rzadziej stosowany w praktyce.
  • Model TCP/IP jest bardziej elastyczny i łatwiejszy do zrozumienia, podczas gdy model OSI jest bardziej skomplikowany i abstrakcyjny.
  • Model TCP/IP jest oparty na rzeczywistych protokołach używanych w sieciach, podczas gdy model OSI jest bardziej ogólny i niezależny od konkretnych protokołów.

Wniosek:

Oba modele, TCP/IP i OSI, są używane w dziedzinie komunikacji sieciowej, ale różnią się od siebie pod wieloma względami. Model TCP/IP jest bardziej praktyczny i powszechnie stosowany w rzeczywistych sieciach, podczas gdy model OSI jest bardziej teoretyczny i rzadziej stosowany w praktyce. W zależności od konkretnych potrzeb i wymagań, można wybrać odpowiedni model do projektowania i zarządzania sieciami komputerowymi.

Model TCP/IP różni się od modelu OSI pod wieloma względami. Jedną z głównych różnic jest liczba warstw. Model TCP/IP składa się z 4 warstw: warstwy dostępu do sieci, warstwy internetowej, warstwy transportowej i warstwy aplikacji. Natomiast model OSI składa się z 7 warstw: warstwy fizycznej, warstwy łącza danych, warstwy sieciowej, warstwy transportowej, warstwy sesji, warstwy prezentacji i warstwy aplikacji.

Link do strony: https://www.joujou.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here